Referenser

Privatpersoner

- Trappräcken
- Bokhyllor
- Trapprenovering
- Speciallister
- Helhetslösningar kök

 
Företagskunder
 

Tenzo
Prototyptillverkning av stolar

XL Bygg John Danielsson
Måttanpassade lösningar till exempel lister, tillkapning av diverse material

ByggJohan
Spceialtillverkining av lister och foder

Andreassons Byggvaror
Måttanpassade lösningar till exempel lister, tillkapning av diverse material samt specialanpassning av staketpinnar

 

Fyhr Glasmästeri
Renovering av fönster